Strefa NNW w szkolne, w domu, na wakacjach. Nowoczesna polisa ochronna dla Dzieci od pierwszego do 25 roku życia. Żłobek, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Średnia, Branżowa i Mundurowa oraz Studenci. KUP ONLINE bez wychodzenia z domu.

Nowoczesna polisa ubezpieczeniowa Allianz dla dzieci od pierwszego dnia życia (niemowlak, żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa i średnia oraz mundurowa, a także studenci) przez cały rok i na całym świecie - polisa obejmuje uprawianie sportów podczas zajęć w szkole lub na zajęciach dodatkowych. Zwracamy min. koszty zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych oraz koszty za odbytą rehabilitację i za przebyte operacje plastyczne. Polisa w danym wariancie chroni od Covid-19 i ugryzienia kleszcza oraz chroni dziecko w sieci np. na Facebook-u, a także zwraca koszty za nieodbytą wycieczkę szkolną oraz koszty pogrzebu po wypadku. Po zakupie polisy nie zapomnij polubić nas na https://www.facebook.com/polisadlaSmyka

Polisa dla Dzieci, Uczniów i Studentów

Kupując u nas ubezpieczenie dla swojego dziecka, ucznia i studenta  zapewniasz sobie wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku. Co ważne, nasze ubezpieczenie dla dziecka, ucznia i studenta działa przez cały rok i na całym świecie. Polisa chroni również podczas ferii i wakacji oraz juwenalii.

Zakup i płatność 100% online

Ubezpiecz swoje dziecko przez internet i klikając w kafelek KUP ONLINE.

Polisa chroni również w ferie i wakacje oraz na juwenaliach

Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę na obozach i koloniach, wycieczkach oraz wyprawach studenckich. 

Wszędzie i na całym świecie

W szkole, w domu, na studiach, przedszkolu, żłobku, podczas ferii i wakacji, na placu zabaw, na zajęciach pozalekcyjnych i sportowych oraz juwenaliach.

Dostęp do polisy online

Na swoim koncie sprawdzisz zakres polisy, pobierzesz Certyfikat i złożysz wniosek o wypłatę odszkodowania.

Polisa jest w czterech wariantach, ze  składką jednorazową za cały rok z góry. Datę ochrony polisy wybierasz sobie sam. Nie zwlekaj z zakupem polisy i już dziś zadbaj o swoje dziecko.

PAKIET nr 1

41 zł/rok

Śmierć dziecka - 20 000 zł 

Szpital dniówkowy - BRAK

Uszczerbek 200 zł za każdy 1%

Leczenie i rehabilitacja 2000 zł 

Wypożyczenie lub zakup wózka inwalidzkiego do 6 000 zł

COVID-19 - BRAK

Ukąszenie kleszcza - BRAK

Odwołanie uczestnictwa w wycieczce szkolnej - BRAK

PAKIET nr 2 

 91 zł/rok

Śmierć dziecka - 40 000 zł

Szpital dniówkowy - TAK 

Uszczerbek 400 zł za każdy 1%

Leczenie i rehabilitacja 6000 zł

Wypożyczenie lub zakup wózka inwalidzkiego do 6 000 zł

COVID-19 - BRAK

Ukąszenie kleszcza - BRAK

Odwołanie uczestnictwa w wycieczce szkolnej - BRAK

PAKIET nr 3 

140 zł/rok

Śmierć dziecka - 60 000 zł

Szpital dniówkowy - TAK

Uszczerbek 600 zł za każdy 1%

Leczenie i rehabilitacja 9 000 zł

Wypożyczenie lub zakup wózka inwalidzkiego do 6 000 zł

COVID-19 - TAK

Ukąszenie kleszcza - BRAK

Odwołanie uczestnictwa w wycieczce szkolnej - TAK

PAKIET nr 4

244 zł/rok

Śmierć dziecka - 100 000 zł

Szpital dniówkowy - TAK

Uszczerbek 1 000 zł za każdy 1%

Leczenie i rehabilitacja 15 000 zł

Wypożyczenie lub zakup wózka inwalidzkiego do 6 000 zł

COVID-19 - TAK

Ukąszenie kleszcza - TAK

Odwołanie uczestnictwa w wycieczce szkolnej - TAK

Bardzo szeroki zakres Assistance  

Assistance pogrzebowy
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • organizacja pogrzebu
 • przewóz zwłok
 • zwrot kosztów dla rodziny
Assistance wypadkowy
 • pomoc psychologa i pielęgniarki
 • konsultacje z lekarzem specjalistą 
 • zwrot kosztów za nieodbytą wycieczkę
 • badania (tomografia i rezonans)
Nagłe zdarzenia  
 • ukąszenie kleszcza
 • covid-19 
 • pogryzienie przez psa lub inne zwierze
 • ochrona dziecka w internecie 

Czy warto kupić naszą Polisę ?

Jak zadziałała nasza polisa u Waszych Dzieci ?

Pakiet nr 4 –  wypłacono 41 000 zł jako suma wszystkich należnych świadczeń 

Ojciec wraz z dzieckiem jechali na motorze i ulegli poważnemu wypadkowi, który spowodował u nich wielonarządowe urazy w wyniku, których ojciec zmarł. Dziecko z polisy otrzymało świadczenia z tytułu uszczerbku na swoim zdrowiu i pobyt w szpitalu oraz śmierć rodzica wskutek wypadku.

Pakiet nr 3 – wypłacono 17 000 jako suma wszystkich należnych świadczeń 

Uraz dziecka na nartach – zerwanie więzadeł w kolanie. Wypłacono uszczerbek na zdrowiu, zwrócono koszty prywatnego leczenia, operacji i rehabilitacji oraz zakupu ortezy i pobytu w szpitalu.

Pakiet nr 2 – wypłacono 7 000 zł jako suma wszystkich należnych świadczeń

Podczas zabawy dziecko doznało urazu oka po postrzeleniu przez kolegę z łuku – wypłata całkowitego uszczerbku na zdrowiu za całkowitą ślepotę w jednym oku. Zwrot kosztów leczenia i pobytu w szpitalu.

Zakres ubezpieczenia:
PAKIET nr 1
SUMA UBEZPIECZENIA: 20 000 PLN
PAKIET nr 2
SUMA UBEZPIECZENIA: 40 000 PLN
PAKIET nr 3
SUMA UBEZPIECZENIA: 60 000 PLN
PAKIET nr 4
SUMA UBEZPIECZENIA: 100 000 PLN
Śmierć Rodzica Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku
Śmierć Rodzica Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku
 • Jeżeli w wyniku Wypadku dojdzie do śmierci Rodzica Ubezpieczonego Dziecka, wypłacimy Ubezpieczonemu Dziecku świadczenie w wysokości określonej w Umowie.
 • również śmierć Rodzica Ubezpieczonego Dziecka w następstwie Zawału serca albo Udaru mózgu

4 000 PLN

8 000 PLN

12 000 PLN

20 000 PLN
Śmierć obojga Rodziców Ubezpieczonego Dziecka w wyniku tego samego Wypadku
Śmierć obojga Rodziców Ubezpieczonego Dziecka w wyniku tego samego Wypadku
 • W przypadku śmierci obojga Rodziców Ubezpieczonego Dziecka w tym samym Wypadku wypłacimy świadczenie w wysokości określonej w Umowie.
 • również śmierć Rodzica Ubezpieczonego Dziecka w następstwie Zawału serca albo Udaru mózgu

12 000 PLN

24 000 PLN

36 000 PLN

60 000 PLN
Śmierć Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku
Śmierć Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku
 • W przypadku śmierci Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku wypłacimy Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości 100% Sumy ubezpieczenia.
 • również śmierć Ubezpieczonego Dziecka w następstwie Zawału serca albo Udaru mózgu

20 000 PLN

40 000 PLN

60 000 PLN

100 000 PLN
Śmierć Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku komunikacyjnego
Śmierć Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku komunikacyjnego
W przypadku śmierci Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku komunikacyjnego wypłacimy Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości dodatkowych 100% Sumy ubezpieczenia.

20 000 PLN

40 000 PLN

60 000 PLN

100 000 PLN
Śmierć Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku na terenie placówki oświatowej:
Śmierć Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku na terenie placówki oświatowej:
W przypadku śmierci Ubezpieczonego Dziecka w wyniku Wypadku na terenie placówki oświatowej wypłacimy Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości dodatkowych 100% Sumy ubezpieczenia.

20 000 PLN

40 000 PLN

60 000 PLN

100 000 PLN
Uszczerbek w wyniku Wypadku
Uszczerbek w wyniku Wypadku
Jeżeli w wyniku Wypadku Ubezpieczony dozna Uszczerbku , wypłacimy świadczenie z tego tytułu w wysokości zgodnej z Tabelą norm oceny stopnia Uszczerbku w wyniku Wypadku. Za każdy 1% Uszczerbku Ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 1% Sumy ubezpieczenia. Procent Uszczerbku ustalamy w oparciu o dokumentację medyczną.

200 PLN za 1% uszczerbku

400 PLN za 1% uszczerbku

600 PLN za 1% uszczerbku

1 000 PLN za 1% uszczerbku
Koszty leczenia i rehabilitacji powstałe w wyniku Wypadku
Koszty leczenia powstałe w wyniku Wypadku
Pokrywamy wyłącznie te koszty leczenia, których zasadność jest potwierdzona w dokumentacji medycznej. Nasza odpowiedzialność obejmuje następujące koszty leczenia:
 • wynagrodzenia lekarskie i pielęgniarskie
 • koszty zakupu lekarstw;
 • koszty zakupu lub wypożyczenia Sprzętu rehabilitacyjnego lub protez;
 • koszty zakupu środków opatrunkowych;
 • koszty wykonania zdjęć rentgenowskich, badań ultrasonograficznych lub innych badań diagnostycznych niezbędnych w procesie leczenia skutków Wypadku;
 • koszty leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego;
 • koszty leczenia stomatologicznego;
 • koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym;
 • koszty operacji plastycznych;
 • koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia Ubezpieczonego po Wypadku.
 • koszty zakupu lub wypożyczenia wózka inwalidzkiego – dodatkowo do 6 000 PLN

do 2 000 PLN

do 6 000 PLN

do 9 000 PLN

do 15 000 PLN
Wstrząśnienie mózgu w wyniku Wypadku
Wstrząśnienie mózgu w wyniku Wypadku
Jeżeli w wyniku Wypadku Ubezpieczony dozna Wstrząśnienia mózgu, wypłacimy Ubezpieczonemu świadczenie z tego tytułu w wysokości określonej w Umowie.

400 PLN

400 PLN

400 PLN

400 PLN
Pogryzienie Ubezpieczonego Dziecka przez psa lub inne zwierzęta
Pogryzienie Ubezpieczonego Dziecka przez psa lub inne zwierzęta
Świadczenie z tytułu Pogryzienia Ubezpieczonego Dziecka przez psa lub inne zwierzęta wypłacamy Ubezpieczonemu w wysokości określonej w Umowie, jeżeli:
 • w wyniku pogryzienia przez psa powstały u Ubezpieczonego rany kąsane, które zostały zaopatrzone chirurgicznie w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych. Za zaopatrzenie chirurgiczne rany uważamy również założenie pasków do zamykania ran;
 • w wyniku pogryzienia przez inne zwierzęta Ubezpieczony był hospitalizowany minimum 24 godziny.

400 PLN

400 PLN

400 PLN

400 PLN
Ochrona Ubezpieczonego Dziecka w sieci
Ochrona Ubezpieczonego Dziecka w sieci
Obejmujemy ochroną ubezpieczeniową skutki bezprawnych działań osób trzecich podejmowanych w Internecie, w tym w mediach społecznościowych, polegające na naruszeniu dóbr osobistych Ubezpieczonego, w szczególności poprzez ujawnienie tam informacji dotyczących życia prywatnego Ubezpieczonego. W tym przypadku:
 • zorganizujemy i pokryjemy koszty kontaktu z administratorem strony internetowej lub administratorem mediów społecznościowych dążąc do usunięcia treści naruszających dobra osobiste Ubezpieczonego;
 • zorganizujemy i pokryjemy koszty dwóch wizyt Ubezpieczonego u psychologa.

za 2 zdarzenia

za 2 zdarzenia

za 2 zdarzenia

za 2 zdarzenia
Świadczenia assistance po Wypadku/ Assistance pogrzebowe

Świadczenia Assistance po Wypadku/ Assistance pogrzebowe:

 • Świadczenia medyczne (3 świadczenia na 1 Wypadek)

Konsultacja: chirurga, okulisty, otolaryngologa, ortopedy, kardiologa, neurologa, pulmonologa, lekarza rehabilitacji, neurochirurga. Badania ambulatoryjne, radiologiczne, ultrasonografia.

 • Badania specjalistyczne (3 świadczenia na 1 Wypadek) – tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny.
 • Konsultacja psychologa (4 świadczenia na 1 Wypadek)
 • Świadczenia opiekuńcze  (świadczenia do wielokrotnego wykorzystania, maksymalnie do limitu kwotowego uzgodnionego w Umowie):
  • transport medyczny
  • dostarczenie leków
  • wizyta pielęgniarki w Miejscu zamieszkania
  • organizacja i pokrycie kosztów korepetycji lub organizacja i pokrycie kosztów opieki nad Ubezpieczonym, gdy nie może opuszczać Miejsca zamieszkania przez okres co najmniej 14 dni.
  • wizyta lekarza internisty lub lekarza rodzinnego (1 świadczenie na 1 Wypadek).
 • dostęp do telefonicznej informacji medycznej
 • pokrycie kosztów dostosowania miejsca zamieszkania lub pojazdu Ubezpieczonego/ Rodzica Ubezpieczonego – do 5.000 zł
 • pokrycie kosztów odwołania uczestnictwa w wycieczce szkolnej z powodu wypadku- do 500 zł
 • świadczenie Assistance Pogrzebowe:
  • organizacja i pokrycie kosztów przewozu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pogrzebu w Polsce - do 15.000 zł;
  • zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego w Polsce - do 10.000 zł (w tym: koszty kremacji, zakupu trumny lub urny, zakupu miejsca na cmentarzu, postawienia nagrobka, koszty ceremonii pogrzebowej, zakupu wieńców,kwiatów, odzieży żałobnej, koszty poczęstunku dla uczestników ceremonii pogrzebowej);
  • organizacja i pokrycie kosztów konsultacji psychologa dla Członków rodziny po śmierci Ubezpieczonego Dziecka - do 1.000 zł
  • organizacja i pokrycie kosztów pomocy w Miejscu zamieszkania dla Członków rodziny po śmierci Ubezpieczonego - do 1.000 zł (w tym kosztów wynagrodzenia i kosztów przejazdu do Miejsca zamieszkania pomocy domowej,opiekuna dla niepełnoletnich dzieci Członków rodziny, opiekuna dla zwierząt domowych (psów i kotów) należących do Członków rodziny)
  • zwrot kosztów przejazdów Członków rodziny na pogrzeb Ubezpieczonego w Polsce do 1.000 zł
  • infolinia dla Członków rodziny Ubezpieczonego

brak

2000/28000 PLN

2000/28000 PLN

2000/28000 PLN
Pobyt w Szpitalu w wyniku Wypadku
Pobyt w Szpitalu w wyniku Wypadku
Jeżeli w wyniku Wypadku Ubezpieczony przebywał w Szpitalu nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, wypłacimy Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości określonej w Umowie za każdy dzień hospitalizacji, jednak – nie dłużej niż za 180 dni. Dokumentem, na podstawie którego wypłacimy świadczenie, jest wystawiona przez Szpital karta informacyjna lub inny dokument potwierdzający pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu. Do okresu pobytu w Szpitalu nie wliczamy dni objętych przepustką. Dodatkowe świadczenie - Pobyt w Szpitalu w wyniku Wypadku - OIOM/OIT – 400 PLN za dzień / do 7 dni

brak

100 PLN za dzień /do 180 dni

100 PLN za dzień /do 180 dni

100 PLN za dzień /do 180 dni
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/ hotelu w przypadku pobytu Ubezpieczonego Dziecka w Szpitalu w wyniku Wypadku
Organizacja i pokrycie kosztów pobytu opiekuna w szpitalu/ hotelu w przypadku pobytu Ubezpieczonego Dziecka w Szpitalu w wyniku Wypadku
Jeżeli w wyniku Wypadku Ubezpieczony przebywa w Szpitalu nieprzerwanie co najmniej 24 godziny lub – zgodnie z przewidywaniami Lekarza prowadzącego – będzie przebywać w Szpitalu co najmniej 24 godziny, zapewnimy organizację i pokryjemy koszty pobytu Opiekuna w Szpitalu albo w hotelu – w zależności od tego, co wybierze Opiekun. Świadczenie przysługuje maksymalnie do limitu dziennego i nie dłużej niż za 14 dni.

brak

do 100 PLN / max 14 dni

do 100 PLN / max 14 dni

do 100 PLN / max 14 dni
Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego skutkujące hospitalizacją – w tym COVID-19
Nagłe zachorowanie Ubezpieczonego (w tym na COVID - 19) skutkujące hospitalizacją (min. 4 dni):
 • - świadczenie 400 zł -dwa zdarzenia w roku ubezpieczeniowym
 • - świadczenie 1 600 zł za pobyt na OIOM/OIT - dwa zdarzenia w roku ubezpieczeniowym
 • - świadczenie 350 zł za rezygnację Ubezpieczonego Dziecka z udziału w wycieczce szkolnej- na zdarzenie - teleporada 2
 • - świadczenia na nagłe zachorowanie

brak

brak

400 PLN

400 PLN
Świadczenia assistance w przypadku ukąszenia kleszcza
Świadczenia assistance w przypadku ukąszenia kleszcza
W razie ukąszenia Ubezpieczonego przez kleszcza, zorganizujemy i pokryjemy lub zwrócimy koszty następujących świadczeń:
 • wizyta lekarska w celu usunięcia kleszcza zagnieżdżonego w ciele Ubezpieczonego;
 • transport kleszcza w celu wykonania badania i badanie kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów borrelia burgdorferi lub babesia divergens;
 • koszty antybiotykoterapii – zwrócimy koszty antybiotyków na podstawie imiennych rachunków, jeżeli w wyniku badania okaże się, że kleszcz jest nosicielem patogenów borrelia burgdorferi lub babesia divergens a Lekarz prowadzący zlecił Ubezpieczonemu poddanie się leczeniu antybiotykami.
Zorganizujemy i pokryjemy koszty świadczeń assistance w przypadku ukąszenia kleszcza łącznie do wysokości limitu wskazanego w Umowie. Z tych świadczeń można skorzystać tylko 1 raz.

brak

brak

brak

do 500 PLN

 CENA NA ROK
PAKIET nr 1
41 PLN
PAKIET nr 2
91 PLN
PAKIET nr 3
140 PLN
PAKIET nr 4
244 PLN
Kup polisę klikając ZAKUP ONLINE

RODZICU PAMIĘTAJ o bezpieczeństwie finansowym dla Twojego Dziecka

Zakupioną u nas polisę szkolną powinieneś rozszerzyć o rentę rodzinną niezależną od ZUS-u dla każdego Twojego dziecka, na wypadek gdyby Ciebie zabrakło. Jesteś zainteresowany bezpłatną ofertą? Wyślij zgłoszenie w formularzu!

Dla Rodzica

Twoje Dziecko zabezpieczone, więc warto pomyśleć drogi Rodzicu o sobie, aby mieć Polisę Onkologiczną, która zapewni Twój spokój i bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojej rodziny w przypadku, gdybyś zachorował na nowotwór i musiał podjąć leczenie na NFZ. 
 

Nasza Polisa Onkologiczna zapewni Ci środki na prywatne leczenie nowotworu w zagranicznych klinikach do 2 000 000 euro. Warto wiedzieć, że średni koszt leczenia Poważnych Zachorowań to: 

 • Przeszczep szpiku 210 000 – 460 000 euro 
 • Leczenie nowotworu 115 000 euro
 • Bypass 96 000 euro

Koszty leczenia są ogromne, a stan państwowej służby zdrowia jest jaki jest, więc drogi Rodzicu masz dwa wyjścia tj. liczyć na NFZ lub wykupić naszą Polisę Onkologiczną, która w przypadku poważnego zachorowania jest jedyną szansą na szybki powrót do zdrowia, gdyż każde Dziecko potrzebuje Rodzica, a każdy Rodzic potrzebuje bezpieczeństwa. Odpowiedzialnych i świadomych rodziców zapraszamy na stronę www.PolisaOnkologiczna.pl

Masz pytanie ? Skorzystaj z formularza. 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polub Nas

KUP POLISĘ

 

Imię *
Email *
Nazwisko
Telefon *
+48
Szukaj
  Napisz do nas jeśli masz pytanie dotyczące polisy dla dzieci lub polisy OC dla nauczycieli.
  Zgadzam się *

  Zaznacz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi zapytania.

  Nasze polisy życiowe i majątkowe działają w całym kraju -  polub nas na https://www.facebook.com/polisadlaSmyka